Please update your Flash Player to view content.

Rozmarýn

centrum služeb rodině

 

Rodinné centrum Rozmarýnek, z.s. vzniklo jako Mateřský klub ROZMARÝNEK o.s. z iniciativy matek na mateřské dovolené. Existujeme již více než 15 let. Jako občanské sdružení jsme působili od listopadu roku 2005. Od června 2006 jsme členem Sítě Mateřských center a od listopadu téhož roku jsme hrdými nositeli titulu Společnost přátelská rodině.

Posláním klubu je "Podporovat bezproblémové fungování rodiny s ohledem na individuální potřeby všech jejích členů". Toto je realizováno především prostřednictvím tvořivých a komunikačních činností, poradenských a vzdělávacích programů. Klub se snaží dětem pomoci dostat se mezi vrstevníky, aby tak získaly jedinečnou příležitost učit se prvním kontaktům s kolektivem, ale současně mít nablízku svoji maminku. Děti navštěvující MK jsou tak lépe připraveny na vstup do mateřské školy.

Nabízíme pravidelný program pro všestranný rozvoj dětí v oblasti pohybové, manuální i sociální a společenské. Děti společně s maminkami při tréninkových aktivitách zpívají, cvičí, říkají říkadla a básničky či zkoušejí různé výtvarné činnosti. Pro rodiče jsou připraveny besedy, přednášky, workshopy, diskusní setkání díky nimž se zejména zážitkovou formou dozví co nejvíce o výchově, péči o dítě, zdravé výživě apod.

Naším hlavním cílem je prevence /zabránění/ sociální izolace rodičů pečujících o děti zejména v průběhu mateřské a rodičovské dovolené, ale i rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku. Dále chceme nabídnout rodičům dostatek informací pro jejich pozitivní přístup k rodičovství k posilování jejich rodičovských kompetencí (jak nejlépe děti vychovávat).

Chceme aby si rodiče své rodičovství užili nejen ho přežili.

 

Přínos centra pro rodiče a děti:

  • Naplnění volného času nejmenších dětí.
  • Možnost přivýdělku na rodičovské dovolené.
  • Noví přátelé v podobné životní situaci.
  • Osvobození se ze stereotypu domácnosti.
  • Nové poznatky z různých oblastí.
  • Děti si přivyknou na kolektiv vrstevníků a naučí se rychleji mnohé sociální dovednosti.

 

 Nestůjte opodál a přijďte mezi nás !!!

 

 Informace o naší činnosti se dozvíte také z našich Výročních zpráv, které naleznate např. zde.

 

 

 

 

 

Copyright © 2012-2014 Mateřský klub Rozmarýnek, Jaroměř. Všechna práva vyhrazena.