Please update your Flash Player to view content.

Rozmarýn

centrum služeb rodině

Rada občanského sdružení „Mateřský klub Rozmarýnek, občanské sdružení"

se sídlem Jaroměř, Husova 931 PSČ : 551 01, IČ : 27013944

svolává v souladu s článkem 8 odst. 5 stanov sdružení

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat v pátek 7. prosince 2012 od 18.00 hod v Husově ulici, čp. 75, Jaroměř (vedle muzea)

Prezence členů sdružení začne v 17.30 hodin v místě konání valné hromady. Každý člen předloží při prezenci platný průkaz totožnosti. Zástupci předloží též plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele.

Tato valná hromada bude pokračovat Vánočním posezením s občerstvením

Srdečně zve Jana Lustigová, předsedkyně o.s.

Copyright © 2012-2014 Mateřský klub Rozmarýnek, Jaroměř. Všechna práva vyhrazena.