Please update your Flash Player to view content.

Rozmarýn

centrum služeb rodině

Rada občanského sdružení „Mateřský klub Rozmarýnek, občanské sdružení" se sídlem Jaroměř, Husova 931 PSČ : 551 01, IČ : 27013944

svolává v souladu s článkem 8 odst. 5 stanov sdružení

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat ve čtvrtek  7. února 2013 od 18.00 hod v Husově ulici, čp. 75, Jaroměř (vedle muzea)

Prezence členů sdružení začne v 17.30 hodin v místě konání valné hromady. Každý člen předloží při prezenci platný průkaz totožnosti. Zástupci předloží též plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele.

Tato valná hromada bude rozhodovat o změnách ve stanovách sdružení, kde je nutné vyjádření každého člena sdružení. Pokud nechcete být členem, nebudete aktivně využívat nabídky nebo se aktivně podílet na plnění cílů sdružení, můžete ukončit své členství písemně. 

Srdečně zve Bc. Renáta Sodomková, předsedkyně o.s.

 

Copyright © 2012-2014 Mateřský klub Rozmarýnek, Jaroměř. Všechna práva vyhrazena.