Please update your Flash Player to view content.

Rozmarýn

centrum služeb rodině

Rada občanského sdružení „ Mateřský klub  Rozmarýnek, občanské sdružení“ se sídlem Jaroměř, Husova 75, PSČ: 551 01, IČ: 27013944

Svolává v souladu s článkem 8, odst. 5 stanov sdružení

Valnou hromadu,

Která se bude konat ve čtvrtek 24.9.2015 od 18 hod.

na Rozmarýnkově zahradě

Za modlitebnou CASD sbor Jaroměř (přes uličku je nalevo Školní jídelna Na Karlově), v případě špatného počasí bude valná hromada v klubu (bude uvedeno na webových stránkách)

V programu valné hromady bude hlavním bodem schválení nových stanov, volba členů do nových volených orgánů a další úkoly sdružení ke schválení

Každý člen předloží při prezentaci platný  průkaz totožnosti. Zástupci předloží též plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele.

Nechcete - li být nadále členem, nebudete využívat nabídky či aktivně se podílet na plnění cílů sdružení ukončete své členství písemně (dopis, e-mail).

Srdečně zve Bc. Renáta Sodomková, předsedkyně o.s.

 

Copyright © 2012-2014 Mateřský klub Rozmarýnek, Jaroměř. Všechna práva vyhrazena.